Snart kan den som vill se en lättillgänglig översiktsplan för Göteborg i datorn eller mobilen. ”Det ska bli lätt att hitta det man söker genom att klicka sig fram och växla mellan karta och text”, säger Kristian Dahlén och Lina Samor från stadsbyggnadskontoret.

298

För att kunna hantera din ansökan behöver stadsbyggnadskontoret spara de personuppgifter du lämnar i ansökan. Personuppgiftsbehandlingen är ett led i vår myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att stadsbyggnadskontoret ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och sker i

403 17 Göteborg. 031-365 00 00. Beslut om bygglov  vet vad som krävs eller gäller när man skall söka bygglov i Göteborg. med sig hur har dom på stadsbyggnadskontoret varit att göra med?

  1. Sveriges utsläpp i världen
  2. Hammarby skola sodra
  3. Hur många milligram på ett gram

Ingegerd Persson. digitala processer, o snabba bygglov, nominerad årets offentliga chef 2019 Enhetschef på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Stadsbyggnadskontoret ger olika information och gör olika tolkningar, vilket leder till otydligheter kring vad som gäller för ansökan.

Nu släpper stadsbyggnadskontoret delar av sina grundläggande geografiska data – geodata – fria. Stadskartan är nu tillgänglig som visningstjänst och flygfoton, så kallade ortofoton, kan laddas ned. Öppna data kan förenklat beskrivas som data som utan avgifter får användas, ändras och delas fritt.

Bygglovsansökan är inskickad till Stadsbyggnadskontoret under mars månad. Hitta information om Stadsbyggnadskontoret.

Vår postadress är: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg. Är du på plats, lämna då handlingarna till vår kundservice på Köpmansgatan 20, entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför vår dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Stadsbyggnadskontoret göteborg bygglov

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: ”Tjänsteutlåtande bil. 4 . Byggnadsnämnden beslöt: att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända ovan nämnda utlåtande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper delar av sina grundläggande geografiska data, geodata, fria.
Anstalt norrtalje

Tomträttshavaren vill även köpa marken de idag arrenderar. Handlingar Planhandlingar: – Det är beklagligt att de inte följer bygglovet, så som de utlovat att göra, säger Jan Johansson, bygginspektör på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Gå direkt till textinnehållet Nyheter Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 1 (5) Köpmansgatan 20 sbk@sbk.goteborg.se 403 17 Göteborg 031-365 00 00 www.goteborg.se Beslut om bygglov Fastighet: KOBBEGÅRDEN 6:732KOBBEGÅRDEN 6:728 Beslutet gäller: Bygglov för nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering Beslut De arbetar även med bygglov, flygbilder och kartor. Den avdelning av stadsbyggnadskontoret som har varit involverad i detta examensarbete är bygglovsavdelningen.

Den nya […] Göteborg. Ingegerd Persson. digitala processer, o snabba bygglov, nominerad årets offentliga chef 2019 Enhetschef på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov.
Sanker bankerna rantanFörvaltningen ansvarar också för översiktsplanen för hela kommunen samt detaljplaner och program. Ansvaret rymmer även bygglov, kartor och flygbilder, 

Du kan också köpa kartor och geodata samt ansöka om skyltlov.