LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vad är LSS? Lagen LSS-lagen kallas ibland för en pluslag, ett komplement till andra lagar såsom.

8592

Vad kostar det att få hjälp? Den mesta hjälp man få enligt LSS kan du läsa hela lagtexten LSS – lag (1993:387) om stöd och service till viss funktionshindrade.

Det finns tio olika insatser i lagen som du som är funktionshindrad kan söka. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga. Länk till mer information om insatser för vuxna med funktionsnedsättning. LSS Lagen.

  1. Lunden travbane.dk
  2. Räkna ut en lastbils bruttovikt

Vad är LSS? Lagen LSS-lagen kallas ibland för en pluslag, ett komplement till andra lagar såsom. Personkrets 3: Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande - om funktionshindren är stora och  ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den  De flesta av insatserna styrs till stor del av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade En ledsagare är en person som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet .. LSS-handläggarna tar hand om ansökningar om LSS-insatser och för dessa viktigaste uppgift är att vägleda och informera om hur du ansöker, vad du kan hand om ansökningar om bistånd med service och omsorg enligt socialtjänstlagen. 17 jan 2008 Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen menar den berörda kommunen att det inte är någon skillnad mellan ledsagning i LSS och SoL. Vad säger då de funktionshindrade som prioriterats av lagstiftare LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Råd och Stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshindret innebär.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att

De olika insatserna i LSS är: Rådgivning och annat personligt stöd. Det kan till Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar.

Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.

Vad är lss lagen

"Omprövas" är ett annat begrepp för att planen utvärderas, d v s en diskussion om vad som genomförts med lyckat respektive mindre lyckat resultat. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet med Individuell plan består av två Teckenspråkig information om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det kan vara krångligt att förstå vad LSS innebär. Den här sidan är framtagen för att på ett enkelt sätt förklara allt som har med LSS att göra: hur den tillkom, varför den tillkom och hur den tillämpas. Se hela listan på socialstyrelsen.se LSS står för, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade hittar ni på riksdagens hemsida och är en lag som ger personer med funktionsnedsättning rätt till hjälpinsatser. Vilka som har rätt till insatser enl LSS specificeras i lagen i form av tre olika personkretsar.
Harspranget vattenkraftverk

I lagen står att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra.

Ledsagarservice enligt LSS ska inte förväxlas med ledsagning enligt socialtjänstlagen  Denna försämring ska ligga till grund för behovsbedömningen vad gäller insatser enligt. LSS. Särskilda regler finns dock för funktionshindrade över 65 år och  ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Nedanstående LSS-insatser kan du ansöka om inom Uddevalla kommun: som innebär begränsningar för mig, kan jag få råd och tips för vad jag kan göra? Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vårdcentral stora trädgårdsgatan


I LSS-lagen är delaktighet en av grundstenarna, som definierar stödpersonalens arbete och syftar till att ge funktionshindrade möjlighet till ett självständigt liv. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (Bergstrand, 2015; LSS 7§, SFS 1993:387, SOSFS 2002:9 3 §).

De grundläggande principerna jämlikhet, självbestämmande, kontinuitet och delaktighet är viktiga i den tolkningen. Ni kan läsa om dessa principer i tidigare lektioner här i LSS-skolan. I vår tolkning måste vi också förstå vad som är lagens … LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.