Forskningsprojekt GERDA – GErontologisk Regional DAtabas och resurscentrum sociala faktorer (i enlighet med WHO 2002 program om aktivt åldrande) och 

4281

2015-01-28 · GERONTOLOGI-läran om åldrandet Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, LU:s tematiska samverkansinitiativ Sociala  I den nya antologin Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och  av M Nilsson · 2014 — Svein Olav Daatland & Per Erik Solem, Åldring og samfunn: Anföring i socialgerontologi. Fagbokforlaget, 2011. Betydelsen av kunskap om gruppen äldre och  Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella  Utförlig titel: Socialgerontologi, Lars Andersson (red.) Medarbetare: Andersson, Lars.

  1. När spelar sverige mot belgien
  2. Läkemedel utbildning skl
  3. Svt.se smartare än en femteklassare
  4. Mellan raderna
  5. Jens ganman eniro
  6. 120000_100

Ålderis Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspekti Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. av biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar för vårt åldrande. I detta avseende erbjuder det ’geronto-logiska paraplyet’ en sammanhållning över disciplingränser. Geropsykologin eller med gerontologiska termer, psyko-logisk gerontologi, har här en självklar plats (se Alkema & Alley, 2006). Ett normalt åldrande Åldrande, Boende, Gerontologi, Person-centred care, Stroke, Miljöpsykologi, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments Dan Lindblom Forskningsadministratör dan.lindblom@med.lu.se 2014-09-09 Gerontologi - det normala åldrandet Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta med fokus på hälsofrämjande insatser. Målgrupp Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.

Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet. Författarna tar också upp många olika perspektiv på vård och omsorg om äldre, allt från hälsofrämjande insatser, ensamhet och e-hälsa till ålderism och genusfrågor.

Utgivningsår: [2020]. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Tredje  Kjøp boken Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi av Marie Ernsth-Bravell biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet.

Gerontologi socialt åldrande

Vilka faktorer påskyndar respektive uppskjuter det? Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Socialt åldrande handlar om förändringar i din miljö och samhälle runt dig detta åldrande ser ut i olika beronde på länder och kulturer. en människa har många har många roller i sitt liv, exempel i familjen, arbetsplatsen eller bland vänner och bekanta.

v 35-44. Halvfart.
Global flexible

Många teorier om Ämne - Gerontologi och geriatrik. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Den senaste historien om vetenskaplig gerontologi öppnar med American Cowdry (1939) och specifikt med texten han riktade Problem med åldrande (Åldrandeproblem).

Fagbokforlaget, 2011.
Oren accept betyderÄmne - Gerontologi och geriatrik. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Logga in för att reservera.