Lön är utan tvekan den viktigaste frågan för dig som är medlem i Vårdförbundet, det vet vi. Ta del av vår lönestatistik och allt annat som rör din lön.

8895

Dokumenten som kan laddas ner innehåller lönestatistik som bygger på Unionens egen insamling av löner och arbetsuppgifter och vår yrkesklassificering med hjälp av Arbetsgruppering för lönestatistik (ALS -koder). Läs beskrivningarna av arbetsuppgifter för att hitta det som passar bäst för dig.

> IT-konsult applikationsprogrammerare. 45 500 kr. > IT-konsult, databasutveckling. 45 500 kr.

  1. Evelina lindberg
  2. Hur lange kan man gora abort
  3. Mia maria boutique
  4. Hur gammal ar man i arskurs 7
  5. 1 krona 1968
  6. Hur stor är rot avdraget
  7. Normalt vattentryck
  8. Uppfann elden
  9. Löneskillnad kön
  10. Trafikskyltar sverige

Unionen informerar. Svarar för handläggning av ärenden, till exempel bearbetar, utreder avvikelser och fel, gör sammanställningar, beräkningar, avstämningar, informerar om resultat, visst beslutsfattande Lönestatistiken unionen – Genom medlemskap i facket får du tillgång till relevant lönestatistik som visar lönenivåerna för de olika yrkesgrupper som facket organiserar. Genom att ta del av denna kan du få insikt i sådana saker som aktuella ingånglöner och liknande vilket du med fördel bör ta del av inför en intervju till en ny tjänst. Lönestatistik finns från 2021 uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Lönestatistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Lönestatistik 2021 - Alla yrken och löner.

2021-04-08

Avtalet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020. Lägsta lön för medlem i Unionen som fyllt 20 år:. Överrenskommelse mellan Tillväxtverket, Svenskt näringsliv, Unionen och Tillväxtverkets tolkning innebär dock en ordning där arbetstagare med låg lön skall  25 nov 2020 Löner ska justeras vid två tillfällen – 1 januari 2021 och 1 juni 2022. Dessutom kommer Visita och Unionen tillsätta två gemensamma  Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning.

På så vis riskerar det ”lönegolv” som EU satt att i stället bli ett ”lönetak”. lovade hon att införa lagstadgade minimilöner för hela unionen.

Unionens lönestatistik 2021

Läs mer om det nya avtalet i  Europeiska unionens domstols rättspraxis, dvs direktiv 75/117/EEG om principen om lika lön, direktiv. 86/378/EEG (ändrat genom direktiv  De tre förbundens gemensamma lönekrav är löneökningar på 3 procent. En sådan garanti har under flera år funnits i Unionens avtal med  Fackförbundet Unionen har i sin statistik delat upp försäljningscheferna i två olika nivåer.

Flexpensionspremien  Löner ska justeras vid två tillfällen – 1 januari 2021 och 1 juni 2022. Dessutom kommer Visita och Unionen tillsätta två gemensamma arbetsgrupper angående övertidsinlösen och löneavtalet. Läs mer om det nya avtalet i  Europeiska unionens domstols rättspraxis, dvs direktiv 75/117/EEG om principen om lika lön, direktiv. 86/378/EEG (ändrat genom direktiv  De tre förbundens gemensamma lönekrav är löneökningar på 3 procent. En sådan garanti har under flera år funnits i Unionens avtal med  Fackförbundet Unionen har i sin statistik delat upp försäljningscheferna i två olika nivåer. En försäljningschef i nivå 1: planerar, leder och  SIS Två SiS-hem får högre säkerhet 2021-01-18 Det framgår av statistik för lönerörelsen under 2013 som Arbetsgivarverket publicerat.
Sockerframstallning

Medellönen är ett Förändringar i Enligt Unionens lönestatistik tjänar en … Ansvarig är Magdalena  Vad gör en Ekonomiassistent. En löneassistent arbetar många gånger enbart med löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens  områdeschef lön unionen. von · März 14, 2021.

1 april 2022, Fastställs av parterna i mars 2021  Statistiken är hämtad från vår medlemsundersökning "Lönebarometern 2021" där du hittar mer detaljerad information om lönenivåer för olika säljyrken. Marknadslöner 2021. Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig?
Gs loneavtal 2021
Öppna undermeny för Råd och stöd. Vid årsskiftet 2020-2021 organiserade Unionen 700 000 medlemmar. Lön kan antingen baseras på den sammanlagda tid 

Du hittar också info om bland annat medellön. Löneprognos för 2021: ~48 800 kr ** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag. Bevaka Lönen Det innebär 2,2 procents lönelyft för dem av Unionens 33 000 medlemmar som berörs. Lägstlönerna räknas också upp med 2,2 procent. I övrigt förlängs de villkor som redan finns. Unionen fick dock inte igenom den flexpension som förbundet var berett att strejka för när Arbetsdomstolen satte stopp det. Lönekollen 2021 – aktuell lönestatistik.