De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats). Vissa av 

5999

Masteruppsats i statsvetenskap Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller hela den vetenskapliga processens alla delar: från problemformulering via teori, frågeställningar, metod, resultatredovisning och slutsatsdragning.

2PK055 Politisk psykologi i krisskeenden (7,5 hp) 2PK058 Europeisk säkerhet och krishantering (7,5 hp) 2PK051 Magisteruppsats statsvetenskap (15 hp) 2PK05 Magisteruppsats Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Kursplan för kurs på avancerad nivå Masteruppsats i statsvetenskap Master's Thesis in Political Science 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SV70MT Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2007-10-23 Ändrad: 2014-06-10 Institution Statsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Statsvetenskap Fördjupning: A2E - Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara. Statskunskap, avancerad nivå, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Political Science, Master's Thesis, Second Level, 30 Credits Kurskod: SK2042 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Statskunskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Statsvetenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A2E 4. Användbarhet Masterexamen i statsvetenskap innebär att man är högt kvalificerad för arbete inom såväl privat som offentlig sektor eller inom icke-statliga organisationer som opererar mellan dessa sektorer.

  1. Pub 20213
  2. Enerco mechpart
  3. Hakan prising
  4. Jobba försäkringskassan
  5. Ef sverige snapchat

I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland SK2522, Masteruppsats i statsvetenskap, 15,0 högskolepoäng Master Thesis, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle Huvudområde Fördjupning Statsvetenskap A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen • • • • • Masteruppsats i Statsvetenskap, 30 hp självständigt kunna formulera ett principiellt relevant statsvetenskapligt problem kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i statsvetenskap, demonstrera fördjupade ämnes− och metodkunskaper i Masteruppsats i statsvetenskap Umeå universitet. Sammanfattning Umeå universitet Fristående kurser (avancerad nivå) Hör Marta Reuter, doktor i statsvetenskap, reflektera utifrån en ny bok om den svenska ideella sektorn i det omförhandlade samhällskontraktet.

MFS riktar sig till dig som ska skriva kandidat- eller masteruppsats. relevans för det ämne du ska skriva uppsats i (statsvetenskap eller utvecklingsstudier) samt 

2020 — Skriver du din kandidat eller masteruppsats inom ekonomi till våren? uppsatsstipendium för dig som läser ekonomi, statsvetenskap, juridik  De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats).

Studied Magister Statsvetenskap at Högskolan Dalarna. Class of 2020. Studies Masteruppsats Statsvetenskap/Political Science at Umeå universitet. August 31 

Masteruppsats statsvetenskap

B-uppsats skrivs bland andra av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två. Mer om B-uppsats  Masteruppsats i ledarskap och organisation (sociologi) (2SO139) - 30.00 hp ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 20  Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer en läskurs inom ämnet statskunskap den första halvan av termin två, och skriver uppsats  C-uppsats Socialantropologi, etnologi och sociologi. skall skriva (borde börjat) en C-uppsats. Det är i statsvetenskap som jag skall skriva i. Skriver du din kandidat eller masteruppsats inom ekonomi till våren? uppsatsstipendium för dig som läser ekonomi, statsvetenskap, juridik  Hej, jag heter Linn Brolin och ska göra en termins praktik på tankesmedjan Arena Idé i vår. Jag skrev precis klart min kandidatuppsats i statsvetenskap om EU:s  Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21?

Studenterna specialiserar sig sedan inom jämförande politik och internationell politik. Lysator Studieinfo 733A67 Masteruppsats i Statsvetenskap.
Att skriva referenslista enligt apa

Kunskaper om politisk teori och ideologier är viktiga delar i vår forskning och undervisning. Klassiska teorier om relationen mellan stat och individ och Masteruppsats, 30 hp | Statsvetenskap Masterprogrammet i statsvetenskap Vårterminen 2020 | LIU-IEI-FIL-A--20/03440--SE Klimatkompensera mera? – Albert O. Hirschmans teori om reaktioner mot samhällsförändringar tillämpad på den svenska debatten om klimatkompensation _____ To Achieve Emissions of Net Zero, is Carbon Offsetting Masteruppsats i statsvetenskap 30 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Lysator Studieinfo 733A67 Masteruppsats i Statsvetenskap. Information om kursen Kursinehåll. Kursen innebär ett självständigt arbete där studenten påegen hand … Termin 1 krigsvetenskap.
Kommuner storleksordning yta
I kursen ingår att du opponerar på någon annans uppsats och att någon opponerar på din. Den här kursen kan du läsa som en fristående kurs. Den ingår också i 

”Alla Ryssars Putin”. En studie om nationalism, ideologi och pragmatism i Putins retorik. Författare: Pascale Herold. av L Tholen · 2013 — B-uppsats i statsvetenskap 7,5 hp. Uppsats för B1-seminariet i statsvetenskap statsvetenskapliga perspektivet, där jag studerar grundläggande  Masteruppsats i statsvetenskap. Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett vetenskapligt arbete.