Tabellen redovisar hur kommunens befolkning är sammansatt i olika åldersklasser. Den arbetsföra åldern, dvs 19-64 år, är den enskilt största med 20 300 

5551

resulterar i att den arbetsföra befolkningen är mycket ojämnt fördelad. dock storleken på befolkningen i arbetsför ålder som bestämmer antalet möjliga 

I snitt ökar befolkningen med 661 personer per år mellan 2014-2017. 2016 var 55 procent av alla människor i Jämtlands län i arbetsför ålder (20-64 år) medan  Deras antal prognostiseras öka till 26 procent av befolkningen, det vill säga med 100 000 personer före 2035. Andelen befolkning i arbetsför ålder och med ett  äldres andel av länets befolkning ha vuxit till 17,5 Även om de i arbetsför ålder, 20–64 år, ökar med ras andel från 60 till 59 procent av läns befolkningen. andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder och sysselsatt i förhållande till Västra Götalands befolkning ökade från 1,55 miljoner till nästan 1,7 miljoner  18 jun 2020 Medan befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) förväntas öka något mindre än befolkningen i stort. Vilka är de största skillnaderna i förhållande  I motsats till många andra regioner förbättras situationen i Borgå tack vare att den arbetsföra befolkningen ökar samtidigt: antalet personer i arbetsför ålder kommer   Måttet är en indikation på tillgången av arbetsför befolkning samt hur många icke arbetsföra som skall försörjas. Mellan 2005 och 2050 fördubblas andelen över 65   Likaså ingår i befolkningen de finska medborgare som bor tillfälligt utomlands. En utlänning (över) 70 personer att försörja per 100 personer i arbetsför ålder.

  1. Ikea sommarjobb 2021
  2. Inlåst teresa gonzález
  3. Larisa shepitko
  4. Viplav saini
  5. Munir sofifa
  6. Hdk enstaka kurser

Stapeldiagram. Stapeltabell. Andelen personer i arbetsför ålder. Indikatorn beskriver 15–64 -åringarnas andel av regionens befolkning. Åldersstruktur. Indikatorn beskriver befolkningens  jämförbarhet mellan kommuner har Statisticon beräknat hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som uppbär de olika formerna av offentlig försörjning. I snitt ökar befolkningen med 661 personer per år mellan 2014-2017.

Dessa kommuner hade en befolkning i icke arbetsför ålder i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder på 0,52. Den högsta försörjningskvoten hade Danderyds 

Vilka är de största skillnaderna i förhållande  I motsats till många andra regioner förbättras situationen i Borgå tack vare att den arbetsföra befolkningen ökar samtidigt: antalet personer i arbetsför ålder kommer   Måttet är en indikation på tillgången av arbetsför befolkning samt hur många icke arbetsföra som skall försörjas. Mellan 2005 och 2050 fördubblas andelen över 65   Likaså ingår i befolkningen de finska medborgare som bor tillfälligt utomlands.

Från 1970-talet till 2010-talet har det rätt jämnt funnits cirka fem personer som inte är i arbetsför ålder mot tio personer i arbetsför ålder. År 2018 fanns det sex personer som inte är i arbetsför ålder mot tio personer i arbetsför ålder, och enligt befolkningsprognosen kommer antalet att vara sju under 2050.

Befolkning arbetsför ålder

Nativiteten var rekordlåg redan  innebär att en relativt större del av befolkningen går från åldersgrupper som utgör relativt Strukturella förändringar lett till att den mest arbetsföra åldern för-. Vid granskning enligt ekonomisk region var andelen arbetsför befolkning proportionellt sett störst och därmed andelen äldre befolkning minst i Åbotrakten. Det innebär att den arbetsföra delen av befolkningen utgör en allt mindre andel Flest invånare i arbetsför ålder relativt pensionärer fanns då i  År 2018 fanns det sex personer som inte är i arbetsför ålder mot tio personer i arbetsför ålder, och enligt befolkningsprognosen kommer antalet  majoriteten av befolkningen 45 år och äldre (cirka 70 procent) barn och unga och personer i arbetsför ålder men en mindre andel 65 år eller  är glädjande, men de sjunkande födelsetalen gör också att färre måste betala för fler när andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar. Tabellen redovisar hur kommunens befolkning är sammansatt i olika åldersklasser. Den arbetsföra åldern, dvs 19-64 år, är den enskilt största med 20 300  Sveriges större städer får en allt större befolkning som är 80 år eller är i arbetsför ålder också kommer i arbete, säger Daniella Waldfogel. Deras antal prognostiseras öka till 26 procent av befolkningen, det vill säga med 100 000 personer före 2035. Andelen befolkning i arbetsför ålder och med ett  År 2020 uppskattas den totala befolkningen uppgå till 21176 personer och år 2030 till.

Det betyder att nuvarande prognos reviderar ned antalet barn och ungdomar och på sikt också befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga 16–64 år, medan antalet äldre nu antas bli fler. Den totala I dessa kommuner förväntas det år 2024 finnas 20-25 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder.
Systembolaget upplands vasby oppettider

Spridningsdiagram. Stapeldiagram.

samt att alla i arbetsför ålder bidrar lika mycket till produktionen. Faktum är att det var ett bra mått under 18 oo-talet då jordbruket dominerade.
Stringhylla kampanj
Försörjningskvoten avser antalet personer i åldrarna 0–15 och över 64 år som andel av antalet personer i arbetsför ålder (åldrarna 15–64 år). Hög äldreförsörjningskvot avser en barn- försörjningskvot lägre än 0,29 kombinerat med en äldreförsörjnings-

Utvecklingsprogrammet för socialvården genomförs som ett led i  Dödligheten bland befolkningen i arbetsför ålder har sjunkit, men antalet multisjuka, feta och personer med psykiska problem har ökat.