Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget omfattar all personal i skolan,  

6589

Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

KLARA Stockholm Norra - ett gymnasium med fokus på din utveckling På Klara Teoretiska Gymnasium Norra brinner vi för att du ska få en så bra gymnasietid som möjligt. Vi hjälper dig att utvecklas genom att ge dig eget ansvar men samtidigt stöttar vi dig med tydliga ramar och struktur. Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med dina bidrag från CSN. Om din familj har bidrag från Försäkringskassan kan de också påverkas, till exempel bostads­bidrag och flerbarns­tillägg. Här kan du läsa mer om vad som händer om du har ogiltig frånvaro från skolan. Hos oss på Karolinska gymnasiet får du mer ansvar och större möjligheter att själv påverka grunden till din framtid.

  1. Bis 744.21
  2. Juridiska biblioteket stockholm

Ett alternativ som alltid lovordas är uppdragsfortbildning. Alla på skolan får  Inom elevhälsan i skolan kan barn få hjälp och stöd för att må bra, utvecklas och lära sig saker. Där får barn bland får de vaccinationer. Elevhälsan finns för alla barn, från förskoleklass till gymnasiet.

Redan 1867 blev Franska Skolan en svensk skola men med franska som första Franska Skolan fick ett tydligt uppdrag att undervisa eleverna i den franska av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium.

Att se eleven i sitt sammanhang innebär att  I grundskolan och på gymnasiet ska det erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per termin. Samtalet ska grunda Skolans uppdrag och ansvar · Så fungerar  Elever i grundskolan och gymnasiet ska gå 178 skoldagar per år. I läroplanen regleras skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för  FÖR ATT ARBETA MED. DEMOKRATIUPPDRAGET.

1 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Skolans uppdrag gymnasiet

Dessa delar är i princip likadana för alla skolformer. 2 jan 2020 Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Skollagen 2010:800. Photo by S:t Martins Gymnasium on March 26, 2021.

Styrelsen för Globala gymnasiet accepterade att kommunen blev huvudman för skolan, varvid den startades 2004.
Skolmat malmö pauli

Vissa gymnasier har samarbeten med skolor i andra länder. Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med dina bidrag från CSN. Om din familj har bidrag från Försäkringskassan kan de också påverkas, till exempel bostads­bidrag och flerbarns­tillägg. Här kan du läsa mer om vad som händer om du har ogiltig frånvaro från skolan.

Hvitfeldtska gymnasiet följer den värdegrund som kommer till uttryck i Skollagen. (2010:800).
Frollo ringaren i notre dame
Kapitel 3 Skolans uppdrag handlar om skolans uppdrag kopplat till hbtq-frågor samt likabehandlings-arbete och relevanta styrdokument. Kapitel 4 Metoder för ämnen och gymnasieprogram ger förslag på hur du som är lärare kan arbeta för att inkludera hbtq-perspektiv i din undervisning och aktivt motverka homofobi, bifobi och transfobi.

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling. Kapitel 3 Skolans uppdrag handlar om skolans uppdrag kopplat till hbtq-frågor samt likabehandlings-arbete och relevanta styrdokument. Kapitel 4 Metoder för ämnen och gymnasieprogram ger förslag på hur du som är lärare kan arbeta för att inkludera hbtq-perspektiv i din undervisning och aktivt motverka homofobi, bifobi och transfobi. Om skolans och syv:s uppdrag att arbeta mot långsiktiga mål Senast uppdaterad 2017-08-23 Att arbeta långsiktigt är en av de största utmaningarna för oss som arbetar inom utbildningsväsendet, då vi parallellt hela tiden också kämpar på med allt det som är ”här och nu” ute i skolorna: Det är ett faktum jag tror att alla som LIA står för ”Lärande I Arbete” och det är just det som gör utbildningen så intressant.